Giá Xe Mazda

Bảng Giá Xe
New Mazda2 1.5L AT: 479 triệu đ
New Mazda2 1.5L Deluxe: 509 triệu đ
New Mazda2 1.5L Luxury: 559 triệu đ
New Mazda2 1.5L Premium: 559 triệu đ
Bảng Giá Xe
New Mazda2 Hatchback 1.5L Deluxe: 519 triệu đ
New Mazda2 Hatchback 1.5L Deluxe: 574 triệu đ
New Mazda2 Hatchback 1.5L Premium: 619 triệu đ
Bảng Giá Xe
Mazda CX-3 1.5L Deluxe: 649 triệu đ
Mazda CX-3 1.5L Luxury: 689 triệu đ
Mazda CX-3 1.5L Premium: 729 triệu đ
Bảng Giá Xe
All-New Mazda3 1.5L Deluxe: 669 triệu đ
All-New Mazda3 1.5L Luxury: 719 triệu đ
All-New Mazda3 1.5L Premium: 789 triệu đ
Bảng Giá Xe
Mazda3 Sport 1.5L Luxury: 739 triệu đ
Mazda3 Sport 1.5L Premium: 789 triệu đ
Bảng Giá Xe
Mazda CX-30 2.0L Luxury: 849 triệu đ
Mazda CX-30 2.0L Premium: 909 triệu đ
Bảng Giá Xe
New Mazda6 2.0L Luxury: 889 triệu đ
New Mazda6 2.0L Premium: 949 triệu đ
New Mazda6 2.5L Signature Premium: 1,049 tỷ đ
Bảng Giá Xe
New Mazda CX-5 2.0L Deluxe: 839 triệu đ
New Mazda CX-5 2.0L Luxury: 879 triệu đ
New Mazda CX-5 2.0L Premium: 919 triệu đ
New Mazda CX-5 2.5L Luxury: 889 triệu đ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium 2WD: 999 triệu đ
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD: 1,059 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Mazda CX-8 2.5L Luxury: 1079 triệu đ
Mazda CX-8 2.5L Premium: 1,169 tỷ đ
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 7S: 1,259 tỷ đ
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 6S: 1,269 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Mazda BT50 1.9 MT 4×2: 659 triệu đ
Mazda BT50 1.9 AT 4×2: 709 triệu đ
Mazda BT50 1.9 Luxyry 4×2: 789 triệu đ
Mazda BT50 1.9 Premium 4×4: 849 triệu đ